• Alher 1
  • Alher 2
  • Alher 3
  • Alher 4
  • Alher 5
Alher 11 Alher 22 Alher 33 Alher 44 Alher 55

بالابرهای Alher

شرکت فراپن صنعت در راستاي تسهيل كار در ارتفاع آغاز به همكاري با شركت ALHER از اسپانيا نموده است.ALHER شركتي است كه در زمينه توليد انواع بالابر ساختماني فعاليت دارد . بالابرهاي ALHER داراي ظرفيتهاي گوناگون حمل بار مي باشند و محدوديتي از نظر ارتفاع ندارند. يكي از مشكلات موجود در پروژه هاي ساختماني كه هنوز تكميل نشده اند رفت و آمد بين طبقات و حمل مصالح به طبقات بالاتر مي باشد . در كشور ما استفاده از آسانسورهاي موقت در پروژه هاي ساختماني رايج نيست و معمولا براي حمل مصالح از بالابرهاي قرقره اي استفاده مي كنند كه ظرفيت محدودي دارند و استفاده از آن در برخي موارد خطرناك است و احتمال واژگوني مصالح نيز وجود دارد. علاوه بر اين جابجايي افراد در ساختمانها ي بلند مرتبه كه 10 يا 20 يا 30 طبقه دارند بسيار سخت و طاقت فرسا مي باشد و منجر به اتلاف انرژي كارگران ساختماني و مهندسين ناظر مي گردد .استفاده از آسانسورها و بالابرهاي ساختماني تنها راه حل انتقال افراد و مصالح به صورت سريع ، ايمن و با بهره وري مناسب مي باشد. حتما براي شما نيز اتفاق افتاده است كه از پله هاي نيمه تمام و با شيب تند ساختمانهاي در حال ساخت بالا رفته باشيد. قطعا تجربه مناسبي نداشته ايد محصولات ALHER نيز علاوه بر امكان دسترسي به ارتفاع ، قابليت حمل بار با ظرفيتهاي مختلف را دارا مي باشند . آسانسورها و بالابرهاي ساختماني ALHER با موتور الكتريكي كار مي كنند. محصولات ALHER موارد استفاده متعددي دارند ، علاوه بر پروژه هاي ساختماني ، در محيطهاي كارگاهي و كارخانه ها نيز مي توان از آنها براي جابجايي افراد و وسايل استفاده كرد.شركت فراپنجره صنعت با ارائه محصولات UpRight و ALHER نياز به هر گونه دسترسي به ارتفاع را مورد پوشش قرار مي دهد.