L-BOXX 136

L-BOXX 136 مناسب برای لوازم برقی می باشم و می توان مجموعه ای از ابزار ضروری خود را در آن ذخیره نمود

Set LB 136 RS

کد:121015577
قرار دادن درب های ساخته شده از فوم مقاوم در برابر فشار.
وزن: 2.5 کیلوگرم

Set LB 136 WK1

کد: 121015578
جعبه ابزار H3
وزن: 2.6 کیلوگرم