L-BOXX 238

کد:121015579
راه حل مناسب برای صنعت و بسیاری از شرکت های خدمات.
وزن: 3.1 کیلوگرم