جعبه ابزار Sortimo

جعبه ابزار ترکیبی Sortimo ساخته شده از فولاد CV از کیفیت بالا برخوردار می باشند و به خوبی شناخته شده اند.

TM 322/1

کد: 5229212
ابعاد (WxDxH):
66 330 440 میلی متر
وزن: 5،0 کیلوگرم
مجهز با TMOD 1، TMOD 2.
TMOD 7 و جعبه مجهز به:
16 X IB A4، 10 * IB B4 و

TM 332/1

کد: 5229229
ابعاد (WxDxH):
100 330 440 میلی متر
وزن: 11،5 کیلوگرم
مجهز به: TMOD 1، TMOD 4،
TMOD 5، TMOD 7، TMOD 9،
TMOD 11
جعبه ها مجهز به:
1X IB B4، B3، 1X IB 2 * IB D3،

TM 353/1

کد : 5229236
ابعاد (WxDxH):
170 330 440 میلی متر
وزن: 16،00 کیلوگرم
مجهز به: TMOD 1، TMOD 4،
TMOD 5، TMOD 7، TMOD 8،
TMOD 9، TMOD 10، TMOD 11
جعبه ها مجهز به:
1X B4 IB، IB 3X B3، 3 X IB C3،