L-BOXX 374

همراه با طیف عظیمی از لوازم جانبی می باشد. شما می توانید این لوازم را از مجموعه ما انتخواب کنید ویا لوازم جانبی را بسته به صلیقه خود سفارش دهید.

Set LB 374 HES

کد: 121015580
ابزار نگهدارنده
1 عدد جعبه A3، 2 X B3، 2 X C3 و 2 X D33
وزن: 6.2 کیلوگرم

Set LB 374 SIKE

کد:121015582
دو عدد سلیکون
وزن: 3.6 کیلوگرم

Set LB 374 HRE

کد: 121015581
ذخیره کننده فایل
وزن: 4.5 کیلوگرم

Set LB 374 SKE

کد:121015583
دو عدد سلیکون
وزن: 3.6 کیلوگرم